Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

W tym oknie można zdefiniować większość ustawień niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości programu. Poszczególne ustawienia dostępne są w typowym oknie katalogów. Wybranie gałęzi na drzewku katalogów w lewej części okna powoduje otwarcie odpowiedniego panelu w prawej części okna.

 

Drzewko zawiera następujące gałęzie, wybranie których powoduje otwarcie odpowiadających im paneli:

Dane firmy

Użytkownicy

Kopia bezpieczeństwa

Data operacji

Lista kont

Lista cech

Lata działalności

Ulgi inwestycyjne w latach

Ograniczenia podatkowe

Szablony księgowań

Tabele aktualizacji

Klasyfikacja środków

Proporcje VAT

Numery dokumentów operacji

Osoby odpowiedzialne

Znaczniki

Przyczyny likwidacji

 

Parametry globalne:

Umorzenia jednorazowe

Amortyzacja degresywna

Zmiany wartości

Sposób rozliczania ulg

Współpraca z FK

Wartość środków

Zaokrąglenia w planie amortyzacji

Numery ewidencyjne

Rozpoczęcie amortyzacji

Części składowe

 

Drukarki:

Drukarki graficzne

Drukarki tekstowe