Ustawienia > Kopia bezpieczeństwa

Drukuj

Kopia bezpieczeństwa

W tym panelu można ustalić częstotliwość pojawiania się komunikatu Czy zrobić kopię bezpieczeństwa firmy podczas kończenia pracy z firmą. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące zapisem zmian w panelu.

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany w panelu

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

Poniżej są dwie opcje definiujące sposób przypominania o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa:

Nie przypominaj o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa - wybranie tej opcji wyłącza mechanizm wyświetlania komunikatu o potrzebie wykonania kolejnej kopii bezpieczeństwa.

Przypomnij po 2 dniach od ostatniej kopii bezpieczeństwa - wybranie tej opcji powoduje, że po upływie 2 lub więcej dni od ostatniego wykonania kopii bezpieczeństwa zostanie wyświetlony komunikat w chwili zakończenia pracy z danymi firmy. W polu edycyjnym należy wpisać liczbę dni, po upływie których powinien być wyświetlany komunikat.