Ustawienia > Ograniczenia podatkowe

Drukuj

Ograniczenia podatkowe

W tym panelu możliwe jest wybieranie kolejnych lat działalności, w których będą obowiązywać ograniczenia podatkowe, a następnie zdefiniowanie tych ograniczeń. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

b_form

otwiera okno definiowania ograniczeń podatkowych dla podświetlonego roku

 

b_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

b_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

b_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza:

b_zapisz

zapisuje wprowadzone wiersze i zmiany w ich treści

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

W dolnej części panelu znajduje się lista lat działalności objętych ograniczeniami podatkowymi.