Ustawienia > Części składowe

Drukuj

Części składowe

W tym panelu możliwe jest ustalenie domyślnego sposobu liczenia umorzeń części składowych środka w dialogu Umorzenia dla części.

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany w panelu

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

Dostępne są dwie opcje określające sposobu liczenia umorzeń części składowych środka po włączeniu pełnej ewidencji:

liczone wg wartości brutto

liczone wg wartości netto

 

W zależności od zasad stosowanych w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.