Ustawienia > Data operacji

Drukuj

Data operacji

W tym panelu można ustawić aktualną datę operacji w programie. W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące zapisem zmian w panelu.

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany w panelu

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

W celu zmiany daty operacji należy użyć odpowiednio przycisku bu_dt_minus lub bu_dt_plus. Można również bezpośrednio wpisać datę w pole.

Wszystkie operacje w programie będą wykonywane z tak ustaloną datą. W czasie pracy z firmą aktualna data operacji jest zawsze widoczna na pasku stanu.