Ustawienia > Wartość środków

Drukuj

Wartość środków

W tym panelu możliwe jest ustalenie sposobu wyświetlania wartości sprzedanych lub zlikwidowanych środków w oknie Środki trwałe.

Ustawienia w tym panelu mają wpływ jedynie na sposób prezentacji wartości środków, nie zmieniając wartości wyliczonych w momencie przeprowadzania operacji.

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące zapisem zmian w panelu.

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany w panelu

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

Dostępne są dwie opcje określające z jakimi wartościami będą prezentowane środki sprzedane lub zlikwidowane:

z zerowymi wartościami

z rzeczywistymi wartościami

 

W zależności od aktualnych potrzeb lub przyzwyczajeń użytkowników, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.