Środki trwałe > Okno Środek trwały

Drukuj

Okno Środek trwały

W tym oknie dostępny jest opis środka trwałego i procesu jego użytkowania. W górnej części okna znajdują się przyciski poleceń oraz sterownik bazy danych:

 

b_dodaj

Ten przycisk polecenia powoduje rozpoczęcie wprowadzania danych nowego środka.

 

b_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje wprowadzone dane.

 

b_anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację wprowadzania bez zapisywania danych.

 

b_lista

Ten przycisk polecenia otwiera listę środków w grupie, umożliwiając wybranie i wyświetlenie opisu następnego środka.

Poniżej znajdują się panele zawierający kompletny opis środka trwałego. Są to kolejno:

hmtoggle_plus1Nazwa

hmtoggle_plus1Vat

hmtoggle_plus1Stawki

hmtoggle_plus1Amortyzacja

hmtoggle_plus1Arkusz

hmtoggle_plus1Konta

hmtoggle_plus1Operacje

hmtoggle_plus1Historia

hmtoggle_plus1Miejsca

hmtoggle_plus1Inne

 

Otwarcie panelu następuje przez wybranie zakładki z jego nazwą w dolnej części okna.