Strona startowa

Drukuj

Okno Raporty

W tym oknie możliwe jest uruchomienie procesu wykonywania raportu.

Lista dostępnych raportów jest widoczna na panelu po lewej stronie okna. W zależności od wybranego panelu może mieć formę:

Drzewka katalogów dla panelu Katalogi

Listy raportów dla panelu Raporty

 

Aby wykonać raport:

1.Wskaż, który raport chcesz wykonać.

2.Z grupy opcji Wykonaj raport dla: należy wybrać, dla których pozycji okna wyjściowego powinien zostać wykonany raport.

3.Z grupy opcji Rodzaj wydruku: należy wybrać, czy raport będzie przeglądany przed drukowaniem:

podgląd wydruku - wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie otwarte okno Widok wydruku, w którym możliwe jest przeglądanie treści raportu przed wydrukowaniem.

wydruk - wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie on wysłany bezpośrednio na drukarkę.

4.Kliknij Wykonaj aby rozpocząć przygotowanie raportu. W zależności od raportu, mogą pojawić się dodatkowe okna dialogowe.