Pojęcia podstawowe > Miejsca użytkowania

Drukuj

Miejsca użytkowania

W programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe możliwe jest zdefiniowanie miejsc użytkowania środków trwałych, ułatwiające późniejsze wykorzystanie prowadzonej w programie ewidencji do celów np. inwentaryzacji. Środek trwały może być wiązany ze zdefiniowanym miejscem użytkowania w czasie wprowadzania środka do ewidencji lub w dowolnym późniejszym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana miejsca użytkowania oraz pozostawanie środka bez określonego miejsca użytkowania.

Działania związane z miejscami użytkowania przeprowadzane są w oknie Miejsce użytkowania oraz w panelu Miejsca okna opisu środka trwałego.