Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Amortyzacja > Dialog Wyłączenie ograniczeń podatkowych

Drukuj

Dialog Wyłączenie ograniczeń podatkowych

W tym panelu można przeprowadzić operację wyłączenia ograniczeń podatkowych dla środka uprzednio nimi objętego.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach program pokazuje parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz o przyczynach wyłączenia ograniczeń podatkowych.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie operacji wyłączenia ograniczeń podatkowych dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji wyłączenia ograniczeń podatkowych środka trwałego.