Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Import danych

Drukuj

Dialog Import danych

W tym oknie dialogu należy w kolejnych polach zdefiniować parametry importu.

Błędnie wykonana operacja importu danych może spowodować uszkodzenie baz danych. Przed rozpoczęciem importu należy obowiązkowo wykonać kopię bezpieczeństwa.

 

Baza danych

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać nazwę kartoteki bazy danych programu, do której będą importowane dane.

 

Zbiór danych

W tym polu należy wpisać nazwę pliku, z którego będą importowane dane. Zamiast wpisywać położenie pliku źródłowego, można wybrać przycisk polecenia Wybierz i w otwartym oknie systemowego dialogu Otwórz wskazać odpowiednie parametry ścieżki dostępu.

 

Ogranicznik pola

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak oddzielający kolejne pola w pliku z danymi.

 

Ogranicznik tekstu

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać znak ograniczający pola tekstowego.

 

Typ zbioru

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać format pliku tekstowego z importowanymi danymi.

 

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odczytanie z pierwszego wiersza pliku z danymi nazw kolumn bazy danych.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogu Odwzorowanie importowanych pól, w którym zostanie dokonane przypisania pól wskazanego pliku tekstowego do pól bazy danych.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania importu.