Pojęcia podstawowe > Bezpieczeństwo danych

Drukuj

Bezpieczeństwo danych

Aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu, należy regularnie sporządzać kopie tych danych. Są to kopie bezpieczeństwa. Tworzenie takich kopii nazywa się archiwizacją danych. Można to wykonać wybierając polecenie Kopia bezpieczeństwa z menu Firma.

Obowiązek wykonywania kopii bezpieczeństwa nakłada na księgowego art.71 Ustawy o rachunkowości.

W przypadku uszkodzenia danych kopie bezpieczeństwa umożliwiają ich odtworzenie. Można to wykonać wybierając polecenie Odtwarzanie danych z menu Firma. Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe zawiera wszystkie wykorzystywane przez program dane, dotyczące zabezpieczanej firmy.

Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenia danych firmy. Oznacza to utratę wszystkich informacji wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa. Nie należy więc kopii bezpieczeństwa traktować jako sposobu na łatwe usunięcie błędów operatora programu.

Kopie bezpieczeństwa bieżących danych powinny być wykonywane systematycznie. Okres, co jaki powinno się archiwizować bieżące dane, zależy od zaufania do jakości sprzętu, ilości zgromadzonych danych i ich ważności oraz zdolności firmy do odtworzenia (ponownego wprowadzenia) danych. Program będzie przypominał o potrzebie zachowania danych przed zakończeniem pracy, jeśli od ostatniej archiwizacji minęły 2 (ustawienie domyślne) lub więcej dni. Zmianę tych ustawień można przeprowadzić w panelu Kopia bezpieczeństwa ustawień programu.

Obowiązki prawidłowego zorganizowania procesu archiwizacji danych powinny spoczywać na osobie pełniącej obowiązki administratora w programie.