Strona startowa

Drukuj

Pojęcia podstawowe

Administrator

Aktualizacja wartości środków trwałych

Amortyzacja

Aktywacja firmy

Bezpieczeństwo danych

Cechy środków trwałych

Centra kosztów

Części składowe

Data operacji

Eksport danych

Eksport danych do programu FK

Etykiety środków trwałych

Ewidencjonowanie środków trwałych

Firma

Grupy środków trwałych

Import danych

Inwentaryzacja

Konta

Korekty umorzeń

Kryteria wyszukiwania - filtry

Lata działalności

Likwidacja środka

Miejsca użytkowania

Numery ewidencyjne

Odliczenie i korekta VAT

Ograniczenia podatkowe

Operacje

Organizacja wykonywania kopii bezpieczeństwa

Osoby odpowiedzialne

Planowanie przebiegu amortyzacji

Proste wyrażenia regularne

Raporty

Sprzedaż środka

Szablony księgowań

Środki obce

Tabela KŚT

Tabela współczynników aktualizacji

Ulgi inwestycyjne

Umowy LWD

Użytkownicy i ich uprawnienia

Wycofywanie i zatwierdzanie przeprowadzonych operacji

Zatwierdzanie wprowadzonych środków trwałych

Zdarzenie eksploatacyjne

Zmiana wartości środka

Znaczniki