Pojęcia podstawowe > Pasek menu

Drukuj

Pasek menu

Pasek menu jest elementem okna programu położonym poniżej paska z nazwą otwartego okna programu. Znajdują się na nim kolejne wyrazy będące nazwami menu. Menu to grupa poleceń związanych tematycznie. W celu wybrania i rozwinięcia odpowiedniego menu należy kliknąć na nim myszą lub wybrać lewy przycisk Alt + podkreślona litera w nazwie menu. Pasek menu zawiera następujące menu:

 

Polecenia paska menu programu:

hmtoggle_plus1Firma
hmtoggle_plus1Funkcje
hmtoggle_plus1Aktywacja
hmtoggle_plus1Okno
hmtoggle_plus1Pomoc