Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma

Drukuj

Menu Firma

Menu Firma zawiera polecenia sterujące dostępem do danych firm oraz tworzeniem i odtwarzaniem kopii bezpieczeństwa.

 

Znajdują się w nim następujące polecenia:

hmtoggle_plus1Polecenia dostępne przed zalogowaniem do firmy
hmtoggle_plus1Polecenia dostępne po zalogowaniu