Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Otwieranie firmy

Drukuj

Dialog Otwieranie firmy

W tym dialogu należy podać informacje, dzięki którym program identyfikuje użytkownika uprawnionego do wykonywania określonego zakresu operacji na danych firmy.

 

Firma

Z rozwijanej listy należy wybrać jedną z dołączonych firm, którą ma być otworzona. Program domyślnie podpowiada ostatnio otwieraną firmę. Jeżeli plik z danymi wybranej firmy został usunięty to pojawi się komunikat z prośbą o wskazanie istniejącej firmy.

 

Użytkownik

W tym polu należy podać swoją nazwę użytkownika (identyfikator).

 

Hasło

W tym polu należy wpisać hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.

 

Zaloguj

Wybranie tego przycisku spowoduje udostępnienie danych wybranej firmy. Jeżeli użytkownik nie ma prawa dostępu lub poda nieprawidłowe hasło, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając otwarte okno programu "bez firmy".