Środki trwałe > Notatka dotycząca środka

Drukuj

Notatka dotycząca środka

W tym dialogu można wpisać, odczytać i modyfikować swoje robocze informacje o środku trwałym. Nie są one uwzględniane w zestawieniach tworzonych w programie.

 

Wyczyść

Ten przycisk polecenia usunięcie zawartości notatki.

 

Zapisz

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie wprowadzonych w notatce zmian.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez zapisywania wprowadzonych w notatce zmian.