Środki trwałe > Widoczne kolumny

Drukuj

Widoczne kolumny

W tym dialogu można wybrać (zaznaczając pola wyboru przy ich nazwach) kolumny, które powinny być widoczne (wyświetlone) w oknie Środki trwałe.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje powrót do okna Środki trwałe, w którym zostanie wyświetlony wybrany w tym dialogu zestaw kolumn.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje i powrót do okna Środki trwałe, bez zmiany zestawu wyświetlanych kolumn.