Raporty > Umowy LWD > Umowy LWD - koszty - graficzny

Drukuj

Umowy LWD - koszty - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów związanych z umowami typu LWD aktualnie zaewidencjonowanymi w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Umowy LWD.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Rok działalności:

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy rok, dla którego będzie wykonane zestawienie. Na liście dostępne są lata zdefiniowane dla firmy w ustawieniach programu. Podpowiadany jest rok zawierający bieżącą datę operacji w programie.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będzie wykonane zestawienie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Pokaż tylko koszty zapłacone

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zestawienie obejmuje wyłącznie raty zaewidencjonowane jako zapłacone.

 

Dla leasingu rozbij koszty na kapitał i odsetki

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozdzielenie kwot rat na kapitał i odsetki dla umów leasingowych.

 

Pokaż kwoty VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kwota VAT związana z ratą będzie prezentowana jako oddzielna pozycja.

 

Rozbij VAT na odliczony i nieodliczony

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że będzie oddzielnie prezentowana kwota VAT odliczona i nieodliczona dla środków objętych ograniczeniami.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.