Raporty > Okno Środki trwałe > Porównanie kont środka i szablonu księgowań

Drukuj

Porównanie kont środka i szablonu księgowań

Przeznaczenie

Sprawdza zgodność kont środka z kontami szablonu. Może również wykonać przypisanie do środka kont z szablonu.

 

Porównanie dotyczy aktualnie przypisanych kont, bez uwzględniania historii.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Porównanie nie zostanie przeprowadzone, jeżeli w szablonie zamiast numeru konta z listy zostanie wybrana pozycja <-konto środka-> lub gdy zastosowane jest konto złożone.

 

Wybrane konta

W tej ramce można zaznaczyć pola wyboru przy nazwach kont decydując, że zaznaczone konta zostaną porównane z szablonem. Są to konta specjalne z panelu Konta opisu środka trwałego. Są to odpowiednio:

Konto środka

Konto umorzeń bil.

Konto umorzeń pod.

Konto różnicy

Konto poza koszty

 

Porównaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu, w celu porównania kont środka i kont szablonu.

 

Przepisz konta z szablonu

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu, w celu przypisania do środka odpowiednich kont z szablonu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.