Pojęcia podstawowe > Planowanie przebiegu amortyzacji

Drukuj

Planowanie przebiegu amortyzacji

Po zatwierdzeniu środka trwałego należy wykonać dla niego planowanie procesu amortyzacji w roku, polegające na przeprowadzeniu operacji nazwanej w systemie wyznaczeniem amortyzacji planowanej.

W celu przeprowadzenia wyznaczania amortyzacji planowanej należy w oknie Środki trwałe wybrać przycisk b_st_apl i w otwartym oknie dialogu Wyznaczanie amortyzacji planowanej określić dla których środków trwałych ma być przeprowadzona. Po wykonaniu tej operacji możliwe jest wyznaczanie umorzeń środka w kolejnych miesiącach.

 

Wyznaczenie amortyzacji planowanej należy przeprowadzać po rozpoczęciu każdego kolejnego roku działalności.