Strona startowa

Drukuj

Dialog Zmiana części składowych

W tym dialogu można sprecyzować sposób postępowania z wartością usuwanej lub przemieszczanej części składowej środka trwałego.

 

Data na dzień

W tym polu należy wpisać datę dokonywania zmian. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego aktualną datę operacji.

Przenieś do (pole widoczne tylko podczas operacji przenoszenia części składowych)

Z tej rozwijanej listy należy wybrać środek docelowy

 

Zmień wartość środka

Zaznaczenie tego pola wyboru rozwija dalszą część dialogu. Dostępne stają się dwie opcje:

Zmiana o netto części (bez korekty umorzenia) – zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota dotychczasowego umorzenia przenoszonej części pozostanie zaliczona do środka trwałego od którego część jest odłączana.

Zmiana o brutto części (z korektą umorzenia) – zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota dotychczasowego umorzenia przenoszonej części zostanie przeniesiona i dopisania do środka trwałego do którego część jest dołączana.

 

Dokument zmiany wartości środka z którego odłączana jest część

Z tej rozwijanej listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji. Można tu wybrać zmianę wartości środka lub częściową likwidację środka.

 

Dokument zmiany wartości środka do którego dołączana jest część

Z tej rozwijanej listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji. Można tu wybrać zmianę wartości środka lub częściową likwidację środka.

 

Drukuj dokument w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny woknie Operacje.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach zmian części składowych środka trwałego.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie zmian.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez zmian.