Strona startowa

Drukuj

Dialog Zmiana szablonu księgowań umów LWD

W tym dialogu można określić parametry operacji zmiany szablonu księgowań umów LWD.

 

Zmiana szablonu księgowań

Z grupy opcji należy wybrać, dla których umów będzie wykonana operacja zmiany szablonu. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącej umowy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonej na liście umowy.

Dla wszystkich zaznaczonych umów – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście umów.

Dla wszystkich umów z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich umów widocznych na liście.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana operacja zmiany szablonu.

 

Zmień szablon księgowań na

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę szablonu księgowania.

 

Wybierane w list szablony księgowania muszą być wcześniej zdefiniowane w panelu Szablony księgowania ustawień modułu.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat zmiany szablonu księgowań.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje zmianę szablonu księgowań dla wybranych umów.

 

Anuluj

Ten przycisk przerywa operację zmiany szablonu księgowań.