Strona startowa

Drukuj

Dialog Dodaj resurs środka

W tym dialogu można dodać wykorzystaną ilość resursu środka trwałego w kolejnym miesiącu eksploatacji.

 

Miesiąc

W tym polu należy wprowadzić miesiąc i rok, dla których wprowadzane są dane. Podpowiadany jest miesiąc bieżącej daty operacji.

 

Resurs

W tym polu należy wpisać liczbę jednostek zużytego we wskazanym okresie resursu.

 

Dodaj

Ten przycisk zapisuje wprowadzone dane.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez zapisywania wprowadzonych danych.