Pojęcia podstawowe > Operacje > Wpisanie kosztów eksploatacji

Drukuj

Wpisanie kosztów eksploatacji

Operacja ta jest dokonywana w celu wprowadzenia do obliczeń informacji o dodatkowych kosztach poniesionych w związku ze środkiem trwałym. Należy ją przeprowadzić w panelu Inne okna Środek trwały.

 

Operację opisują następujące parametry:

Wpisane w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

 

Środek i jego numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Centrum

W tym polu widoczna jest nazwa centrum, jeżeli przypisane zostały do niego koszty.

 

Koszty bilansowe i Koszty podatkowe

W tych polach widoczne są kwoty, jakie wpisane zostały w koszty.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.