Strona startowa

Drukuj

Dialog Lista pracowników Extra

W tym dialogu możliwy jest bezpośredni dostęp do kartoteki pracowników modułu finansowo-księgowego systemu.

Zasadniczą część okna wypełnia lista pracowników zawierająca podstawowe pola ich opisu, natomiast w górnej części dialogu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_pk_prze

Ten przycisk przenosi opis wybranego na liście pracownika do panelu Osoby.

 

bu_pk_odsw

Ten przycisk odświeża zawartość okna (ponownie odczytuje dane z bazy).

 

bu_pk_zamk

Ten przycisk zamyka okno dialogu.