Okna programu > Okno opisu środka trwałego > Panel Inne

Drukuj

Panel Inne

Panel zawiera informacje o środku trwałym, które nie należą tematycznie do żadnego z pozostałych paneli.

 

Osoba odpowiedzialna

Można tu wybrać osobę odpowiedzialną za nadzór nad opisywanym środkiem trwałym. Przycisk Kartoteka osób odpowiedzialnych na dole listy otwiera okno Lista osób, w którym można wyszukać osobę lub dodać nową.

 

KOSZTY EKSPLOATACJI DLA ŚRODKA

Można tu ewidencjonować koszty związane z eksploatacją środka trwałego:

 

b_stoi_form

Ten przycisk otwiera dla wybranej na liście pozycji okno dialogu z opisem operacji Wpisanie kosztów.

 

b_stoi_eks

Ten przycisk uruchamia proces wprowadzania nowej pozycji kosztów otwierając okno dialogu Koszty eksploatacji.

 

b_stoi_ulep

Ten przycisk uruchamia proces oznaczania kosztów ulepszeń, które powinny podwyższyć wartość środka. Jego wybranie wyświetla dodatkową kolumnę Wybierz do zw, w której można oznaczyć koszty ulepszeń.

 

b_stoi_zmw

Ten przycisk umożliwia przeprowadzenie operacji zmiany wartości środka związanej z zaliczeniem kosztów ulepszeń. Jego wybranie otwiera okno dialogu Zmiana wartości.

 

CECHY ŚRODKA

Możliwe jest tu przypisanie do środka dowolnej liczby cech charakteryzujących środek.

 

b_lc_dod

Ten przycisk dodaje wiersz z rozwijaną listą, z której można wybrać cechę i przypisać ją do opisywanego środka trwałego. Przycisk Kartoteka cech na dole listy otwiera okno Lista cech, w którym można wyszukać cechę lub dodać nową.

 

b_lc_usu

Ten przycisk usuwa z opisu środka trwałego podświetloną cechę.

 

Uwagi:

W tym polu można wpisać dodatkowe uwagi dotyczące opisywanego środka trwałego. Są one zapisywane w bazie danych i ujmowane w wykazach tworzonych przy pomocy raportów.