Strona startowa

Drukuj

Dialog Skierowanie środka do amortyzacji

W tym dialogu należy określić parametry procesu amortyzacji środka trwałego kierowanego do amortyzacji.

Centralnie w górnej części widoczna jest nazwa środka trwałego.

 

Rozpoczęcie amortyzacji

W tym polu należy wpisać datę, od której powinna zostać uruchomiona procedura naliczania umorzeń dla środka.

 

Wartość do amortyzacji

W tym polu należy wpisać kwotę skierowaną do amortyzacji. Do wysokości tej kwoty naliczane będą umorzenia.

 

Stopa procentowa

W tym polu należy wpisać stopę procentową, która powinna być zastosowana w procesie naliczania kwot umorzeń.

 

Współczynnik

W tym polu należy wpisać wartość współczynnika, która powinna być zastosowana w procesie naliczania kwot umorzeń.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz, np. przyczynę zmiany kwalifikacji środka trwałego.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje udokumentowanie operacji skierowania do amortyzacji środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji skierowania do amortyzacji środka trwałego.