Strona startowa

Drukuj

Dialog Wyłączenie ograniczeń podatkowych

W tym panelu można przeprowadzić operację wyłączenia ograniczeń podatkowych dla środka uprzednio nimi objętego.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach pokazywane są parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz o przyczynach wyłączenia ograniczeń podatkowych.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie operacji wyłączenia ograniczeń podatkowych dla środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji wyłączenia ograniczeń podatkowych środka trwałego.