Środki trwałe > Zmiana osoby odpowiedzialnej

Drukuj

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Przycisk b_st_osob otwiera okno, w którym można określić parametry i wykonać operacje zmiany osoby odpowiedzialnej.

 

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana zmiana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana operacja zmiany osoby odpowiedzialnej. Jest to aktualna data operacji.

 

Zmień osobę odpowiedzialną na

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nową osobę odpowiedzialną.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie operacji zmiany osoby odpowiedzialnej.

 

Anuluj

Ten przycisk przerywa operację.