Środki trwałe > Dokumenty operacji środków

Drukuj

Dokumenty operacji środków

Przycisk b_st_dok otwiera okno, w którym możliwe jest wybranie parametrów i wyświetlenie dokumentów związanych z operacjami na środkach trwałych.

 

Dokumenty operacji

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla których środków będą wyświetlone dokumenty operacji. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły tylko podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły tylko podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Uwzględnij operacje

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla jakiego okresu czasu będą wyświetlone dokumenty operacji. Dostępne są następujące możliwości:

W okresie od ....... do ....... – że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły tylko okresu czasu wskazanego datą początku i końca w odpowiednich polach.

Z ostatnich ..... dni – oznacza, że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły tylko operacji przeprowadzonych w okresie wskazanej ilości dni od aktualnej daty operacji.

wszystkie – oznacza, że wybrane do wyświetlenia dokumenty będą dotyczyły całego okresu czasu ewidencjonowania dokumentów w systemie.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w oknie Dokumenty operacji utworzonej według wskazanych powyżej kryteriów listy dokumentów operacji na środkach trwałych.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez otwierania okna Dokumenty operacji.