Środki trwałe > Zakładka - Kategorie > Dialog Wybierz rok

Drukuj

Dialog Wybierz rok

W tym dialogu należy wybrać rok obrachunkowy, w którym zastosowano dla poszukiwanych środków przyspieszoną amortyzację podatkową.

 

Wybierz środki przyjęte w roku

Z tej rozwijanej listy można wybrać rok obrachunkowy, dla którego będą przygotowywane zestawienia przeznaczone do wyświelenia na liście w oknie, z którego wywołany został ten dialog.

 

Wybierz

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w oknie wyjściowym listy środków, do których zastosowano przyspieszoną amortyzację podatkową.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez wybierania środków.