Środki trwałe > Zakładka - Kategorie > Dialog Wybierz osobę odpowiedzialną

Drukuj

Dialog Wybierz osobę odpowiedzialną

W tym dialogu należy wybrać osobę odpowiedzialną, której przydzielono środki trwałe przeznaczone do wyświelenia.

 

Wybierz środki przypisane do

Z tej rozwijanej listy można wybrać osobę odpowiedzialną, której przydzielono środki trwałe przeznaczone do wyświelenia na liście w oknie, z którego wywołany został ten dialog.

 

Wybierz

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w oknie wyjściowym listy środków z wybraną osobą odpowiedzialną.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez wybierania osoby odpowiedzialnej.