Ustawienia > Znaczniki

Drukuj

Znaczniki

W module predefiniowany jest ograniczony zestaw znaczników opisanych wielkimi literami alfabetu według wzorca Znacznik A i związana z nim ikona znaczA. Do stosowania w oznaczaniu środków trwałych wygodniejsze może być stosowanie nazw znaczników bardziej związanych z rzeczywistymi elementami przedsiębiorstwa. W tym panelu można zmodyfikować zestaw znaczników.

 

Aby przeprowadzić zmianę należy wpisać w odpowiedniej linii nową nazwę znacznika. Natomiast zaznaczenie pola wyboru używaj powoduje, że znacznik jest dostępny do wykorzystywania (widoczny) w module.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany, bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.