Środki trwałe > Zmiana szablonu księgowania

Drukuj

Zmiana szablonu księgowania

Przycisk b_st_zmsz otwiera ono, w którym można określić parametry i wykonać operację zmiany szablonu księgowania w opisach środków trwałych.

 

Zmiana szablonu księgowania

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana zmiana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że zmiana będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Powyższa grupa opcji nie jest widoczna, jeżeli zmiana jest przeprowadzana z panelu Konta okna opisu środka trwałego.

 

Data operacji

W tym polu widoczna jest data z jaką zostanie zarejestrowana operacja zmiany szablonu. Jest to aktualna data operacji.

 

Zmień szablon księgowań na:

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę szablonu księgowań.

 

Wszystkie wybierane w list szablony księgowań muszą być wcześniej zdefiniowane w panelu Szablony księgowań ustawień modułu.

 

Używaj zawsze kont zdefiniowanych w szablonie

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduję, że dla środków przypisanych do centrów kosztów wykorzystywany jest ten szablon księgowania, a nie wzorzec z centrum kosztów.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat zmiany szablonu księgowania.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje zmianę szablonu księgowania dla wybranych środków trwałych.

 

Anuluj

Ten przycisk przerywa operację zmiany szablonu księgowania.