Środki trwałe > Zakładka - Katalogi > Dialog Właściwości grup środków

Drukuj

Dialog Właściwości grup środków

W tym oknie dialogu możliwe jest zdefiniowanie lub zmiana właściwości grupy środków trwałych.

 

Nazwa grupy

W tym polu należy wpisać nazwę grupy.

 

Symbol grupy

W tym polu należy wpisać symbol, który w firmie identyfikuje grupę.

 

Wzorzec num. ew.

W tym polu należy wybrać z opuszczanego pola listy sposób tworzenia numeru ewidencyjnego środka trwałego. Ma on zastosowanie, jeżeli w czasie wprowadzania środka trwałego do ewidencji nie jest nadawany numer ewidencyjny, ale środek jest przypisywany do określonej grupy. Numer ewidencyjny jest wtedy nadawany automatycznie, według zdefiniowanego w tym miejscu wzorca. Dostępne są następujące elementy wzorca numeru ewidencyjnego:

Symbol

Numer ewidencyjny odpowiada

#L

numerowi porządkowemu

#u

kolejnemu numerowi środka w roku przyjęcia do użytkowania

#z

kolejnemu numerowi środka w roku zakupu

#n

kolejnemu numerowi środka w miejscu użytkowania/grupie środków

#K

numerowi w KŚT

#M

symbolowi miejsca użytkowania

#G

symbolowi grupy środków

#U

określonej liczbie cyfr roku przyjęcia do użytkowania

#p

pisanemu cyframi arabskimi miesiącowi przyjęcia do użytkowania

#P

pisanemu cyframi rzymskimi miesiącowi przyjęcia do użytkowania

#Z

określonej liczbie cyfr roku zakupu

#a

pisanemu cyframi arabskimi miesiącowi zakupu

#A

pisanemu cyframi rzymskimi miesiącowi zakupu

 

Umieszczona pomiędzy znakiem # i literą cyfra, np. #3L, określa liczbę cyfr w tworzonym numerze ewidencyjnym.

Z tych elementów można składać dowolne wzorce numerów ewidencyjnych. Np. dla grupy o symbolu GR1 wzorzec zdefiniowany jako #G/WAW/#n będzie generował kolejne numery ewidencyjne GR1/WAW/1, GR1/WAW/2, itd.

 

Numer ostatniego środka

W tym polu widoczny jest numer środka ostatnio nadany podczas automatycznego tworzenia numeru ewidencyjnego. W czasie przygotowywania modułu do pracy, gdy nie były jeszcze wykonywane żadne operacje, w tym polu powinno być zero.

 

Uwagi

W tym polu można wpisać dowolną treść dodatkowo charakteryzującą opisywaną grupę środków trwałych.