Strona startowa

Drukuj

Miejsce użytkowania

Otwierane z menu Funkcje > Miejsce użytkowania (Ctrl+4) okno służy do definiowania miejsc użytkowania i zarządzania przypisanymi do nich środkami trwałymi.

 

Katalogi

W lewej części okna znajduje się drzewo katalogów (miejsc użytkowania). Po założeniu firmy w oknie znajduje się jedynie katalog główny o nazwie Miejsca użytkowania. Ponad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń:

bu_dodaj – dodaje podkatalog (miejsce użytkowania) do wybranego miejsca użytkowania. Wybranie przycisku przełączy prawą część okna na zakładkę Miejsce użytkowania, na której należy wprowadzić parametry dodawanego miejsca użytkowania.

bu_usun – usuwa wybrane miejsce użytkowania. Możliwe jest usunięcie wyłącznie miejsca zajmującego najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającego żadnych środków.

b_st_rozgr – przełącza wyświetlanie pomiędzy widokiem środków:

tylko z wybranego katalogu (miejsca użytkowania),

z wybranego katalogu i jego podkatalogów (miejsc użytkowania).

 

Na drzewku można zmieniać bieżący katalog miejsca użytkowania bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

 

Zakładki

W prawej części okna prezentowana jest wybrana zakładka (Środki trwałe lub Miejsce użytkowania).

 

hmtoggle_plus1zakładka Środki trwałe

hmtoggle_plus1zakładka Miejsce użytkowania