Środki trwałe > Widoczne kolumny

Drukuj

Widoczne kolumny

Przycisk b_st_kol otwiera okno, którym można wybrać (zaznaczając pola wyboru przy ich nazwach), które kolumny będą widoczne w oknie, z którego został wywołany.

 

OK

Ten przycisk powoduje powrót do okna, z którego został wywołany z wybranym w tym dialogu zestawem kolumn.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje i powrót do okna, z którego został wywołany, bez zmiany zestawu wyświetlanych kolumn.