Środki trwałe > Sprzedaż środka trwałego

Drukuj

Sprzedaż środka trwałego

Przycisk b_st_spr otwiera okno, w którym możliwe jest określenie warunków i realizacjia zaewidencjonowania sprzedaży środka trwałego.

 

Sprzedaj

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonana sprzedaż. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko bieżący środek – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Wszystkie wybrane środki – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Wszystkie środki z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Wykonaj amortyzację w miesiącu sprzedaży

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że przed sprzedażą zostanie automatycznie przeprowadzona operacja umorzenia w miesiącu sprzedaży.

 

Sprzedaż objęta podatkiem VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że sprzedaż środka trwałego jest opodatkowana VAT.

 

Wykonaj korektę umorzenia środka

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w związku ze sprzedażą przeprowadzana jest korekta dotychczasowego umorzenia środka.

 

Dokument operacji

Z tej rozwijanej listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji.

 

Drukuj dokument w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz o przyczynach sprzedaży.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje udokumentowanie operacji sprzedaży dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji sprzedaży środka trwałego.