Środki trwałe > Wyznaczanie amortyzacji planowanej

Drukuj

Wyznaczanie amortyzacji planowanej

Przycisk b_st_apl otwiera okno, w którym można określić parametry i wykonać operację wyznaczania amortyzacji planowanej.

 

Wyznaczenie amortyzacji planowanej

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie wyznaczana amortyzacja planowana. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Amortyzacja planowana zostanie wyznaczona dla roku

W tym polu widoczna jest nazwa roku działalności firmy zawierającego aktualną datę operacji.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wyznaczenie amortyzacji planowanej dla wybranych środków trwałych.

 

Jeżeli środek trwały, dla którego przeprowadzane jest wyznaczanie amortyzacji planowej ma wybrany indywidualny typ amortyzacji, to otwarte zostanie okno dialogu Indywidualny plan amortyzacji, w którym należy wprowadzić odpowiednie kwoty.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.