Środki trwałe > Zakładka - Kategorie > Dialog Wybierz cechę

Drukuj

Dialog Wybierz cechę

W tym dialogu należy wybrać cechę, przypisaną środkom trwałym przeznaczonym do wyświelenia.

 

Wybierz środki posiadające cechę

Z tej rozwijanej listy można wybrać cechę, przypisaną środkom trwałym przeznaczonym do wyświelenia na liście w oknie, z którego wywołany został ten dialog.

 

Wybierz

Ten przycisk powoduje wyświetlenie w oknie wyjściowym listy środków z wybraną cechą.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka dialog bez wybierania cechy.