Strona startowa

Drukuj

Raporty

W systemie Symfonia ERP termin raport oznacza program tworzący zestawienia, wydruki lub wykonujące niektóre obliczenia. Są one napisane we własnym języku raportów. W niniejszej pomocy opisane zostały raporty dostarczone wraz z programem.

Raporty wykonywane bezpośrednio są uruchamiane z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknach programu. Wynikiem jest gotowy do wydrukowania raport, który można przeglądać przed wydrukowaniem w oknie z widokiem wydruku.

 

Raporty dostępne z poszczególnych okien programu:

hmtoggle_plus1Okno Środki Trwałe

hmtoggle_plus1Umowy LWD

hmtoggle_plus1Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia

hmtoggle_plus1Okno Operacje

hmtoggle_plus1Okno Miejsca użytkowania

hmtoggle_plus1Okno Centra kosztów

hmtoggle_plus1Okno Ulgi inwestycyjne