Strona startowa

Drukuj

Dialog Ustawienia aktywnego desktopu Extra

W tym oknie możliwe jest określenie wyglądu i sposobu działania zawartości tła (pulpitu) okna głównego modułu. Aktywny desktop (pulpit) to analogia do stosowanego w systemie operacyjnym Active Desktop. Umożliwia on działanie tła w oknie modułu jak przeglądarki internetowej.

Z lewej strony okna znajduje się grupa opcji określających podstawowy tryb działania aktywnego pulpitu. Dostępne są następujące tryby:

 

Wyłącz desktop

widoczne jest standardowe tło okna modułu z nazwą i wersją

 

Ukryj desktop

wybrany desktop jest niewidoczny; wszystkie ustawienia są pamiętane i zostaną przywrócone po wybraniu jednego z trybów poniżej

 

Pokaż zamrożony

wybrany desktop jest widoczny ale nieaktywny (np. wybrana strona WWW będzie widoczna, ale nie będzie możliwe korzystanie z jej funkcji)

 

Pokaż w tle

desktop będzie zasłaniany przez otwierane w module okna

 

Pokaż na wierzchu

desktopu modułu będzie zasłaniał wszystkie okna otwarte w module; jego działanie będzie podobne do przeglądarki internetowej

 

Pokaż aktywny desktop

Wybranie tej opcji spowoduje pokazanie okna pulpitu, którego wygląd będzie można ustalić w oknie dialogu Ustaw tło aktywnego desktopu.

 

Załaduj wszystkie raporty

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie skrótów na pulpicie do wszystkich dodatkowych okien modułu stworzonych przy użyciu VBA (pliki z rozszerzeniem SBC).

 

Pokaż stronę internetową lub dokument MS Office

Wybranie tej opcji spowoduje pokazanie w oknie pulpitu zawartości zdefiniowanej w opuszczanym polu listy poniżej.

 

Ulubione

Ten przycisk otwiera okno dialogu Ulubione, w którym można wskazać skrót do strony internetowej.

 

b_vba_otw

Ten przycisk otwiera okno systemowego dialogu Otwieranie, w którym można wskazać dokument przeznaczony do wyświetlenia na pulpicie.

 

OK

Ten przycisk uaktywnia wprowadzone ustawienia aktywnego pulpitu.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka okno bez wprowadzania zmian do ustawień aktywnego pulpitu.