Pojęcia podstawowe > Znaczniki

Drukuj

Znaczniki

Znaczniki to lista jednorodnych pojęć (w postaci ciągu znaków), wykorzystywana do oznaczania pozycji list. Wraz z modułem dostarczana jest predefiniowana lista znaczników w formie Znacznik A i związana z nim ikona znaczA. Ciąg znaków Znacznik A, może być edytowany i zmieniony przez użytkownika na lepiej oddający opis znacznika, natomiast ikona nie ulega zmianie. Dodatkowo możliwe jest wyłączenie wykorzystywania znacznika przez usunięcie zaznaczenia pola wyboru używaj.

 

Wszystkie wszystkie działania związane z konfiguracją znaczników należy przeprowadzać w panelu Znaczniki ustawień.