Pojęcia podstawowe > Operacje

Drukuj

Operacje

Pełna i całkowita lista operacji wykonanych na środkach trwałych w systemie od początku jego użytkowania w firmie jest dostępna w oknie Operacje. Dla pojedynczego środka związane z nim wydarzenia są zapisane w panelu Operacje okna opisu środka trwałego. Na listach zarejestrowane są wszystkie operacje wraz z opisującymi je uwagami. Rejestrowane są następujące operacje:

Zakup środka

Przyjęcie środka do użytkowania

Rozpoczęcie obliczeń w programie

Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Oddzielenie amortyzacji podatkowej

Wyznaczenie planu amortyzacji

Korekta amortyzacji planowanej

Amortyzacja środka

Korekta umorzenia środka

Aktualizacja wartości środka

Zmiana wartości środka

Skierowanie środka do amortyzacji

Usunięcie ograniczeń podatkowych

Amortyzacja środka poza koszty

Wliczenie amortyzacji w koszty

Wpisanie kosztów eksploatacji

Inwentaryzacja środka trwałego

Zmiana miejsca użytkowania

Zmiana ustawień środka w centrum kosztów

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Zmiana szablonu księgowania środka

Zmiana zestawu kont centrum kosztów

Zmiana szablonu księgowania

Sprzedaż środka

Likwidacja środka

Zapłacenie raty

Zmiana szablonu ks. dla umów LWD

Zmiana części składowych