Pojęcia podstawowe > Tabela współczynników aktualizacji

Drukuj

Tabela współczynników aktualizacji

Podstawą do automatyzacji procesu aktualizacji wartości środków trwałych spełnia w module tabela współczynników aktualizacji. W module dostarczana jest baza współczynników dla aktualizacji, dokonywanej na dzień 1 stycznia 1995 roku. Jeżeli zostanie wydany przepis, nakazujący przeprowadzenie kolejnej aktualizacji, niezbędne jest przed jej rozpoczęciem wprowadzenie do bazy ogłoszonej w rozporządzeniu tabeli współczynników. Możliwe jest także prowadzenie aktualizacji indywidualnie dla każdego środka z ręcznym wprowadzaniem wartości współczynnika, ale jest to metoda wygodna tylko przy niewielkiej liczbie posiadanych środków trwałych.

 

W celu wprowadzenia nowej tabeli współczynników aktualizacji należy w oknie Ustawienia wybrać panel Tabele aktualizacji, w którym można zdefiniować nowe lub poprawić istniejące tabele współczynników aktualizacji.