Pojęcia podstawowe > Tabela KŚT

Drukuj

Tabela KŚT

Podstawą do automatyzacji niektórych czynności w module jest Klasyfikacja Środków Trwałych i związany z nią wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

Baza zawierająca dane do klasyfikacji, określone aktualnymi przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest dostarczana wraz z modułem. Ze względu na możliwe zmiany przepisów, wskazane jest przed rozpoczęciem wykorzystywania modułu oraz po wydaniu nowych przepisów przejrzenie bazy i ewentualne dokonanie zmian. W module jest tabela, prezentująca hierarchiczny podział środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje. Jeśli jest potrzebny bardziej szczegółowy podział, należy wprowadzić do niej modyfikacje.

 

Extra Dla klasyfikacji dodatkowej udostępniona jest pusta struktura bazy, która powinna zostać wypełniona przez użytkownika przed rozpoczęciem ewidencjonowania środków w systemie. Zawartość tej bazy będzie zależeć od zasad przyjętych do stosowania w przedsiębiorstwie.

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji tabeli Klasyfikacji Środków Trwałych kliknij na pasku narzędziowym KŚT (Ctrl+Shift+4) i w otwartym oknie kliknij przycisk btn_ustaw. Okno KŚT można otworzyć wybierając Ustawienia > Klasyfikacja środków.