Pojęcia podstawowe > Ewidencja ilościowo-wartościowa

Drukuj

Ewidencja ilościowo-wartościowa

Moduł wprowadza dla dużej ilości jednakowych składników majątku trwałego (lub wyposażenia) możliwość ewidencjonowania w ujęciu ilościowo - wartościowym. Środki takie są wprowadzane jako jedna pozycja. W polu Ilość środków panelu Nazwa okna Środek trwały wpisywana jest ilość jednakowych środków. Wszystkie kwoty w opisie dotyczą wtedy wartości całej grupy środków.

 

Dla obsługi ewidencji ilościowo-wartościowej w oknie dialogu Zmiana wartości znajduje się pole Ilość środków, w celu umożliwienia częściowej sprzedaży lub likwidacji wymaganej ilości środków.