Pojęcia podstawowe > Raporty

Drukuj

Raporty

Raport jest sformatowanym w sposób ułatwiający jego analizę przez użytkownika, zestawem informacji pobranych z baz danych firmy. Wraz z modułem instalowany jest zestaw standardowych raportów. Raporty dostarczone z modułem są opisane w pliku pomocy Raporty modułu Środki Trwałe.

 

W systemie wbudowany jest język raportów, przeznaczony do tworzenia raportów i sprawozdań na podstawie wprowadzonych danych. Ponadto język raportów umożliwia dowolne przetwarzanie danych, ich prezentację oraz komunikowanie się z użytkownikiem. System umożliwia użytkownikowi, posiadającemu odpowiednie uprawnienia, definiowanie własnych raportów. Definiowanie raportów możliwe jest w oknie Raporty otwartym po wybraniu polecenia Raporty z menu Funkcje. Ze sposobem definiowania własnych raportów można się szczegółowo zapoznać w pliku pomocy Języka raportów.