Pojęcia podstawowe > Numery ewidencyjne

Drukuj

Numery ewidencyjne

W module możliwe jest wykorzystanie mechanizmu automatycznego nadawania numerów ewidencyjnych wprowadzanym środkom trwałym w zależności od przydzielenia ich do miejsca użytkowania lub grupy. Możliwe jest również wyłączenie tego mechanizmu.

 

Aby określić sposób automatycznego ustalania numerów ewidencyjnych wprowadzanych środków należy w oknie Ustawienia wybrać panel Numery ewidencyjne i ustalić w nim sposób nadawania numerów.